Bezpieczny i stabilny najem nieruchomości?

Naszą ofertą kierujemy do wszystkich właścicieli nieruchomości w Trójmieście, którzy chcą przeznaczyć je na wynajem a z różnych względów nie mogą lub nie chcą robić tego osobiście. Od wielu lat Inter Estate opiekuje się nieruchomościami przeznaczonymi do najmu w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) stając się doświadczonym i odpowiedzialnym partnerem.

Współpraca z nami zwykle obejmuje:

– opiekę dedykowanego do mieszkania opiekuna
– konsultacje w/s profesjonalnego przygotowania nieruchomości do wynajmu
– przeprowadzanie w oparciu o dokumenty właściwego doboru i weryfikacji najemców
– nadzorowanie, przygotowanie i podpisanie dedykowanej do zarządzania bezpiecznej umowy najmu
– sporządzanie protokołów zdawczo odbiorczych i dokumentacji fotograficznej
– co miesięczne przekazywanie właścicielowi dochodu z najmu (faktura / rozliczenie)
– systematyczna kontrola najemców i wynajmowanego lokalu w trakcie trwania umowy najmu
– monitorowanie stanu technicznego mieszkania tzn. kontrola i usuwanie awarii i usterek
– stałe wsparcie ze strony Biura Obsługi Klienta biuro@interestate.pl+48 576 397 075
– nadzór i egzekwowanie płatności z tytułu umowy najmu, mediów i opłat należnych administracji
– w oparciu o odpowiednie pełnomocnictwo reprezentowanie właściciela wobec najemców i instytucji w sytuacjach niezbędnych do realizacji umowy o zarządzanie najmem,
– prawidłowe zakończenie umowy najmu wraz z rozliczeniem mediów i kaucji najemcy.

Usługa zarządzania najmem w Inter Estate to wszystkie zadania o które powinien wykonywać właściciel mieszkania przeznaczonego do najmu w Trójmieście. Gdy lokal tego wymaga, we współpracy z właścicielem ustalamy listę prac dodatkowych, niezbędnych do właściwego przygotowania nieruchomości do wynajmu. Dobrze przygotowane mieszkanie do najmu zawsze cieszy się większym zainteresowaniem ze strony potencjalnych najemców.

Obsługa długoterminowego wynajmu w Inter Estate ma charakter całościowy i jest skierowana do wszystkich właścicieli trójmiejskich mieszkań, apartamentów, domów, lokali komercyjnych.
Jednym z najważniejszych elementów zarządzania najmem jest bezpieczeństwo. To właśnie z tego powodu wielką wagę przykładamy do skrupulatnej selekcji i weryfikację najemców. Zawsze w oparciu o stosowne dokumenty. Zawieramy bezpieczne, dedykowane do zarządzania, umowy wynajmu, nadzorujemy rozwiązywanie problemów technicznych i eksploatacyjnych, rozliczamy podatki (PIT28 )związane z wynajmowanymi nieruchomościami.
Ze względu na różne oczekiwania zakres wykonywanej przez nas usługi zarządzania najmem ustalamy indywidualnie starając się odpowiedzieć na konkretne potrzeby naszych klientów.

Opłata za zarządzanie wynosi 10% i ma charakter ryczałtowy, obejmując wszystkie czynności związane z realizowaniem umowy o zarządzanie. W związku z tym nie ma dodatkowych opłat np. za dojazd do lokalu. 10% opłata za wykonywanie usługi zarządzania najmem jest pobierana tylko wtedy gdy nieruchomość jest wynajęta tzn. nie ma żadnych opłat „administracyjnych” wtedy gdy nieruchomo nie jest wynajęta. 10% miesięcznego czynszu najmu netto czyli bez czynszu administracyjnego.
Wtedy gdy rozpoczynamy współpracę, przy wprowadzaniu nieruchomości do najmu (sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, sporządzanie dokumentacji fotograficznej, sprawdzanie instalacji i stanu technicznego lokalu itd) jest pobierana jednorazowa opłata startowa. Opłata ta nie jest związana z zarządzaniem nieruchomością i jest pobierana tylko przy pierwszej umowie najmu. Przy kolejnych umowach najmu i przy wprowadzaniu kolejnych najemców właściciel nie ponosi żadnych dodatkowych

Formularz kontaktowy


Nasze usługi

Compare listings

Porównać